DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Velitelstvý Hvězdné Brány

l Goa´udský jazyk - překlad
.:l Goa'uldsko - český slovník l:.

Psaní Výslovnost Význam
Ai'emain Ajemajn Postavte se!
A'lada spryng Alada spring Vrátit se zpátky přes StarGate.
Am'ekhtei Am echtej Zdravím tě, ahoj
Anise Anyse Ušlechtilá síla
Aray kree Araj krí Zůstaň kde jsi!
A'roush Arůš Vesnice
Ar'resh Areš Vesnice, město, osada
Ash'rak Ašrak Úkladní vrazi, lovci
Ba'ja'kakma'te Bajakňakmat Také tě vítám.
Bashaak Bašák Tréninkový rituál Jaffy
Bi'bo Bibo Chceš si vzít?, Nabídni si!
Bon'iqua Bonýqvá Proč
Bonniewae Banyvej Sladký, velmi dobrý
Bradio Bradyjo Poběžte, honem
Cal mah Kal mah Útočiště, skrýš
Cord'ai plains Kordaj plejns Domov Drey'taka [Drejteka] na Chulaku [Džulaku].
Dal Shaka Mel Dal šaka mel Zemřu svobodný
Delmak Delmak Krystal
Dharam Daram Spravedlivý + podst.jm.
Di'bro, das weiafei, doo'wa. Dybro, das vejafej, důva. Lidé, uvítejte je, bohové přišli.
Di'dak'dida Dydakdyda Odvážíte se?
Dis'tra Dystra Mistr
Fi nu Finů Konec
Haat'hoka Hatáka Ničema
Harsesis Harsesis Dítě dvou Goa'uldů
Hasshak Hašak Blázen, zelenáč, hlupák
Ha'taaka Hatáka Zrádce, podobný význam jako shol'va
Ha'tak Hatak Goa'uldská pyramidová loď
He'ijee Heju Podívej se, dívat se
Heru Heru Sokol
Heteh Hetef Důležitý
Hi'ato Hýto Procházka
Horukha Harukha Poslušný + podst.jm
Chaapa'aj Šapaáj Hvězdná brána
Chal'tee Čaltí Učeň, žák
Cham'ka Groves Šamka grávs Místo na Chulaku [Džulaku], kde chce Teal'c [Tyjalk] vzít R'yaca [] na hru.
Chelnak Čelnak Něco ve smyslu "to má vejšku"
Chom Chom Být, byl, bude
I ra be'bju Irabebju To je pro mě?
Ihn'tar Intar Krystal, který se používá na zbraně k trénování.
I'jaji'biai? Ijájí bijáji? Mohu to mít?
In'trom popra cursor're Introm popra kursore Infiltrovat se
Ja'ani ja aji Tak dost
Jaffa Džafa Obyvatelé Chulaku [Džulaku], sluhové Goa'uldů
Jankin Jankin Hledat, nebo to říct okamžitě
Ju'iu jů jů Koukej
Juv Jov Ty
Ka Ka Duše
Kalash Kalaš Duše
Kal'ma Kalma Právo azylu
Kalmah Kalmach Dítě
Kal'mel Kalmel Úspěch (???)
Kana'i kana'e Anají anaech Jak romantické
Kegalo Kegalou Ticho
Ke'i Kej Klečte!
Kel mar tokeem Kel mar tokem Pomsta nositele rohů
Kel noc shree Jaffa Kel nok šry Džafa Nejsem Jaffa
Kel sha Kel ša Ahoj, vítám tě
Kellehem Kelel Buďte zticha! Ticho!
Kel'mek Kelmek Složte zbraně, vzdejte se
Kelno'reem Kelnaurým Stv hluboké meditace, při které může Jaffa komunikovat s Goa'uldem
Kel'sha Kelča To bude ono
Ki'banja'swei Kíbandžaswaj Musíme se schovat!
Kla mel kalach Kla mel kalach Ať tvá duše odpočívá v pokoji.
Korush-nai Korušnaj Vrať se zpět!
Kree Krí Pozor, poslyš, soustřeď se
Kree sha Kríša Nazdar (rozloučení)
Kree tall Krítal Podřídit se
Kree'ta Kríta Odejdi odsud
Kreetog Krítak Stop, nech toho
Kresh'taa Krešta Vyvrženec
La'tarr Látar Běž, pohni sebou
La'zla Lázlá Vybrat
Lek tol Lek tol Nashledanou
Lotar Lotar Nejvyšší možný post člověka, osobní asistent Goa'ulda
Mai'tac Maj tak Zatraceně
Me Já, můj, mě
Mek'heil Mekhet Uhnout, uhni
Mid'cha Midše Buď pozorný
Mik'ta Migta Zadek
Mi'la tu'tu Méla tůtů Je všechno v pořádku?
Na'binim Nabinym Co je to?
Nafi Nafí Správně!
Nanb'tu'qua Nabdyqua Jak se máš?
Na'noweia si'taia Naňoveja sitaja Jsi tady,abys mě zničil.
Nefri'eet Nefrik Krásný, milý
Ne'nai Neňaj Ne
Niush nio Nyjuš nýjů Všichni se koukněte
Ni'ya Nyja Poslouchej
Noc Nok Ne
Noc'ri'ton Nokryton Pomozte ni odsud ven!
Nowe Nove Sem (jako zpět)
Oma Desala Oma Dešala Matka příroda
Pa'kree Pakrí Tak o co jde?
Pel'tak Peltak Můstek, nebo řídící centrum lodi
Prim'ta Primta Obřad implantace goa'uldí larvi do Jaffy, název pro larvu
Quellshak Kvelšak Poraď nám!
Ral'tor'ake Raltorake Mnoho štěstí
Remoc Remok Zpomalení nebo na určité místo
Renek Renek Čest
Re'sapai Rešapaj Je to tvoje?
Rhe'u Reju Zůstaň vzadu!
Rin'tel'noc Rintelňok Jdi ode mě pryč!
Ris'vi he'u Rýsvý hejů Zavři dveře!
Satta-cakes Sata kejks Druh jídla, dezert, dárek
Se'biu Sebjů Půjdeš s námi?
Semmoun Semon Přítel, kamarád
Semue Sejmů Vstát, vrátit se k životu, ožít
Shak'ti'qua Šaktykvua Co si myslíš že děláš?
Sha'lokma'kor Šalokmakor Dostaneme je, zabijeme je
Sheril'nocin Šerilnokyl Úžasný, skvělý
Shes'ta Šešta Měnová jednotka Jaffů a Goa'uldů na Chulaku.
Shibio diu Šibio dů Cizinci
Shimrota Šimrota Koukni se ven!
Shol'va Šolva Zrádce
Shor'wai'e - Yas - Yas Šorveje - jas - jas Dělej! Běž! Běž!
Sikma Síkma Děti
Si'nu Sínů Stop!
Swaic Svajk Rozumněls?
Ta Ta Země, kraj
Takiji Tahyjí Učit se
Tak'uni'taga'mu'teron Tagunytagamuteron Strážní zařízení, Robotická obrana,která reaguje na teplo.
Tal mal'tiak mal we'ia Tal malťak mal veja Jsem poctěn.
Talak Talak Jaffský výraz pro svět,na kterém byl kdysi život,ale vyhynul.
Tal'chak'amel Talšakamel Chci to udělat!
Tal'mac Talmak Jmenuji se.
Tal'pak rai Talpak raj Padající hvězda.
Tal'shak Talšak Pojď na to.
Tao qua Tókva Mrtvý
Tao've'nu Toveňu Nebudete tomu věřit, jo to neuvěřitelné
Tau'ri Tauri Země, pozemšťan
Teal'c Tyjelk Silný
Tec'ma'te Tekmat Ahoj
Tel kol, Jaffa Tel kol, Džafa Pokloňte se, Jaffové
Teltak Teltak Nákladní loď
Ti'bia Tybja To je vaše.
Ti'u Tyjů Ano
Tok Tok Proti
Tok'ra Tokra Proti Ra
Tuat Tuat Podzemní svět
Tun'cma'le Tunkmal Skvělý, super
Tyger Tejgr Zastav to, konec
Unas Únas První hostitel goa'uldů
Vi'toi Vitoj Dej mi to!
Vo'cume Vokům Malé zařízení,které může nahrávat a přehrávat zprávy.
Ya'isid ma'gue Jajsid makve Můsím odejít!
Ya'ol'wa Sjaolva Co se stalo?
Yo Jo Stůj a poslouchej!
Zat'n'ktel Zakňaktel Energenická zbraň;první výstřel způsobí velkou bolest,druhý zabije.
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek